Němčina pro uchazeče o zaměstnání - Mgr. Soňa Felixová
21808
product-template-default,single,single-product,postid-21808,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.2.1,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,header_top_hide_on_mobile,dawnthemes-custom-single-product-page,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,currency-czk

Němčina pro uchazeče o zaměstnání

3.990 

Němčina pro uchazeče o zaměstnání:

Kurz určený pro uchazeče/uchazečky o zaměstnání u německy hovořících zaměstnavatelů. Máte odborné zkušenosti, znalosti i praxi, máte co nabídnout a chcete svoji kvalifikaci dále rozvíjet? Správně tušíte, že angličtinou dnes již nikoho nepřesvědčíte a že Vám znalosti němčiny přinesou značnou konkurenční výhodu na trhu práce? Chcete mít možnost kontaktovat zaměstnavatele v německy hovořících zemích, finanční výhody a vyšší sebevědomí? Potřebujete získat základní až středně pokročilé znalosti němčiny využitelné na všech pracovních pozicích? Pak jste tu správně!

 

V každé z deseti lekcí tohoto online kurzu najdete potřebnou srozumitelnou a zábavně vysvětlenou gramatiku doplněnou videonahrávkami, slovíčka, cvičení, řešení a doplňkový text vztahující se k probíranému tématu. Dále také užitečné fráze přímo z praxe. Ukáži Vám, jak v němčině napsat životopis, průvodní dopis, dozvíte se, jak úspěšně absolvovat přijímací pohovor i rozmlouvat o pracovních podmínkách a platu. Ukáži Vám, jak domlouvat termíny a komunikovat s kolegyněmi a kolegy na pracovišti, jak se vyznat ve firmě i na pracovišti. Probereme si také pracovní smlouvu a naučíme se rozumět alespoň některým základním pojmům, které se v pracovním světě a na trhu práce vyskytují.

 

V každé z 10 lekcí kurzu naleznete:

 

  1. UČEBNICI a VIDEONAHRÁVKY

 

Učebnice každé lekce obsahuje 3 základní gramatické jevy a jejich podrobné vysvětlení s praktickými příklady témat, která je třeba před a po nástupu na pracoviště znát. Získala jsem je během posledních téměř dvaceti let praxe jako tlumočnice jednání při přijímacích pohovorech, během jazykového přezkušování uchazečů o zaměstnání v automobilovém průmyslu a jako překladatelka materiálů pro významné personální agentury. Dohromady spolu tedy probereme 30 gramatických témat. V téměř 30 videonahrávkách celého kurzu pak uslyšíte ověřené rady, které vycházejí z mé dlouholeté zkušenosti s výukou němčiny a češtiny v Rakousku. Poradím Vám, co se (ne)učit, co lze odvodit, co si zapamatovat, dám Vám tipy na to, jak si můžete vysvětlený gramatický jev co nejlépe a nejefektivněji procvičit tak, aby se němčina rychle stala Vaší novou každodenní zábavou i vysoce užitečnou vášní.

 

Lekce a gramatické jevy na sebe navazují jako stavebnice, ale každou lekci si můžete libovolně rozdělit do několika studijních úseků podle Vašich časových možností.

 

  1. CVIČEBNICI a SLOVNÍČEK se slovíčky, se kterými se ve cvičeních setkáte.

 

Cvičebnice obsahuje 3–6 cvičení ke každému ze tří probíraných gramatických jevů každé lekce. V deseti lekcích tedy získáte více téměř 180 ukázkových vět a příkladů.  Všechny příklady a věty jsou určeny přímo pro situace, které Vás mohou během hledání pracovního místa a během prvních dnů ve firmě potkat, můžete je tedy kdykoliv okamžitě využít. Ke každému cvičení jsou přiložena řešení, která Vám umožní si výsledky svého procvičování samostatně zkontrolovat. Slovníček obsahuje slovíčka, se kterými se v lekci setkáte, můžete si ho vytisknout.

 

  1. DOPLŇKOVÝ TEXT

 

Doplňkový text se vztahuje k tématu každé lekce, slouží k dalšímu rozšíření slovní zásoby, zahrnuje četbu, doplňování, testy i zábavu a vzorky textů z praxe. Můžete se samostatně rozhodnout, zda je využijete ihned po dokončení určité lekce nebo až jako celkové opakování poté, co kurz dokončíte.

 

  1. UŽITEČNÉ FRÁZE pro rychlou potřebu

 

Jsou mojí zvláštní zálibou, ba přímo sběratelskou vášní. Nasbírala jsem je při své tlumočnické a překladatelské praxi a upravila jsem je pro potřeby výuky přímo na míru.  V každé lekci naleznete minimálně 1 stranu užitečných frází ke každému tématu, které se můžete naučit a ihned použít. Získáte tak rychle „základní munici“ pro většinu základních situací, které Vás ve Vašem oboru mohou potkat.

 

Postupně dosáhnete přesně té pozice, která Vám při jednáních s německy hovořícími protějšky skutečně náleží – pozice vysoce kvalifikovaných, tedy rovnoprávných a hrdých zaměstnanců zastávajících ty pracovní pozice, které je baví, motivují a naplňují zároveň. 

 

Přesvědčíte se o tom, že se německy dá nejen učit, ale i naučit! Rychle, efektivně, zábavně a tak, abyste své znalosti mohli okamžitě využít.

 

1. LEKCE Představení / Vorstellung
Gramatika: Zájmena
  Časování sloves v přítomném čase
  Základní číslovky
   
2. LEKCE Schůzka / Termin
Gramatika: Určování časových údajů, dnů, částí dne a data
  W-otázky
  Členy podstatných jmen a předložky
  Pokyny a rozkazy
   
3. LEKCE Úvodní rozhovor / Smalltalk
Gramatika: Zápor
  Jednoduché vedlejší a vztažné věty
  Neurčitý podnět “MAN” a “ES” a vazba “ES GIBT”
   
4. LEKCE Porada / Besprechung
Gramatika: Zvratná zájmena
  (Ne)odlučitelné předpony
  Množné číslo podstatných jmen
   
5. LEKCE Jednání / Verhandlung
Gramatika: Způsobová slovesa
  Skloňování přídavných jmen
  Tázací zájmena “KTERÝ” a “JAKÝ”
   
6. LEKCE Prezentace / Präsentation
Gramatika: Stupňování přídavných jmen a příslovcí a srovnávání
  Řadové číslovky
  Základní početní úkony, vyjádření míry, hmotnosti, množství a ceny
   
7. LEKCE Zápis / Protokoll
Gramatika: Minulý čas a příčestí minulé
  Budoucí čas
  Částice “ZU”
   
8. LEKCE Realizace zakázky / Auftragsabwicklung
Gramatika: Příčestí přítomné
  Základní zdvořilostní obraty
  Složeniny a rozvitý přívlastek
   
9. LEKCE Stížnosti a reklamace / Beschwerden und Reklamationen
Gramatika: Slovesné vazby
  Zájmenná příslovce
  Infinitivní vazby UM-ZU, STATT-ZU, OHNE-ZU
   
10. LEKCE Smlouvy / Verträge
Gramatika: Trpný rod
  Pořádek slov ve větě
  Dvoučlenné spojky

 

Ukázky ke stažení:

Cvičebnice a) Zájmena – cvičení – ke stažení zde

Cvičebnice a) Zájmena – řešení – ke stažení zde

Slovník 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Užitečné fráze 1. lekce – ke stažení zde