21794
product-template-default,single,single-product,postid-21806,theme-stockholm,stockholm-core-1.2.1,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,select-theme-ver-6.8,ajax_fade,page_not_loaded, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_center,qode-single-product-thumbs-below,woocommerce-page-builder,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-24771
Click here to show popup

Němčina pro techniky, servis, opravu a výrobu

3.990 

Click here to show popup

Němčina pro techniky, servis, opravu a výrobu:

 

Kurz určený pro pracovníky/pracovnice v technických provozech, výrobách a servisech. Máte odborné zkušenosti, znalosti i praxi, máte co nabídnout a chcete svoji kvalifikaci dále rozvíjet? Poradíte si se závadami, baví Vás technické novinky, čtete návody k obsluze? Máte klienty, zaměstnavatele či zákazníky, kteří pochází z německy mluvících zemí? Víte, že angličtinou dnes již nikoho nepřesvědčíte a že Vám znalosti němčiny přinesou významnou konkureční výhodu, možnosti práce v zahraničí, finanční prospěch a vyšší sebevědomí? Potřebujete získat základní až středně pokročilé znalosti němčiny využitelné ve většině technických profesí? Pak jste tu správně!

 

V každé z deseti lekcí tohoto online kurzu najdete potřebnou srozumitelnou a zábavně vysvětlenou gramatiku doplněnou videonahrávkami, slovíčka, cvičení, řešení a doplňkový text, který vždy přímo souvisí s probíraným tématem. Dále také užitečné fráze přímo z praxe. Naučíte se popisovat stroje a technická zařízení, nutné opravy, závady a údržbu, budete schopni si domlouvat termíny servisních prací, reagovat na případné reklamace i komunikovat se zákazníky. Porozumíte základní terminologii návodů k obsluze, bezpečnosti práce, rozeznáte jednotlivé výrobní postupy. Získáte alespoň základní slovní zásobu technické němčiny a znalosti, které pak budete moct dále rozvíjet.

 

V každé z 10 lekcí kurzu naleznete:

 

  1. UČEBNICI a VIDEONAHRÁVKY

Učebnice každé lekce obsahuje 3 základní gramatické jevy a jejich podrobné vysvětlení s praktickými příklady z oblasti technického servisu, oprav a výroby, které jsem získala během posledních téměř dvaceti let praxe jako tlumočnice školení pro servisní techniky, ve výrobě a během technicky zaměřených jednání na všech úrovních a jako překladatelka návodů, materiálů (nejen) ze stavebního a automobilového průmyslu. Dohromady spolu tedy probereme 30 gramatických témat.  V jednotlivých tématických  30 videonahrávkách celého kurzu pak uslyšíte ověřené rady, které vycházejí z mé dlouholeté zkušenosti s výukou němčiny a češtiny v Rakousku. Poradím Vám, co se (ne)učit, co lze odvodit, co si zapamatovat, dám Vám tipy na to, jak si můžete vysvětlený gramatický jev co nejlépe a nejefektivněji procvičit tak, aby se němčina rychle stala Vaší novou každodenní zábavou i vysoce užitečnou vášní.

 

Lekce a gramatické jevy na sebe navazují jako stavebnice, ale každou lekci si můžete libovolně rozdělit do několika studijních úseků podle Vašich časových možností.

 

  1. CVIČEBNICI a SLOVNÍČEK

Cvičebnice obsahuje 3–6 cvičení ke každému ze tří probíraných gramatických jevů každé lekce. V deseti lekcích tedy získáte více téměř 180 ukázkových vět a příkladů.  Všechny příklady a věty jsou přímo z technické praxe, můžete je tedy kdykoliv okamžitě využít. Ke každému cvičení jsou přiložena řešení, která Vám umožní si výsledky svého procvičování samostatně zkontrolovat. Slovníček obsahuje slovíčka, se kterými se v lekci setkáte, můžete si ho vytisknout.

 

  1. DOPLŇKOVÝ TEXT

Doplňkový text se vztahuje k tématu každé lekce, slouží k dalšímu rozšíření slovní zásoby, zahrnuje četbu, doplňování, testy i zábavu a vzorky textů z praxe. Můžete se samostatně rozhodnout, zda je využijete ihned po dokončení určité lekce nebo až jako celkové opakování poté, co kurz dokončíte.

 

  1. UŽITEČNÉ FRÁZE

Jsou mojí zvláštní zálibou, ba přímo sběratelskou vášní. Nasbírala jsem je při své tlumočnické a překladatelské praxi a upravila jsem je pro potřeby výuky studentek a studentů přímo na míru.  V každé lekci naleznete minimálně  jednu stranu užitečných frází ke každému tématu, které se můžete naučit a ihned použít. Získáte tak rychle „základní munici“ pro většinu základních situací, které Vás ve Vašem oboru mohou potkat.

 

Postupně dosáhnete přesně té pozice, která Vám při jednáních s německy hovořícími protějšky skutečně náleží – pozice vysoce kvalifikovaných, tedy rovnoprávných a hrdých odborníků bez ohledu na to, jakým jazykem s Vaši partneři, zákazníci a klienti v technických provozech právě hovoří.

 

Přesvědčíte se o tom, že se německy dá nejen učit, ale i naučit! Rychle, efektivně, zábavně a tak, abyste své znalosti mohli okamžitě využít.

 

1. LEKCE Popis stroje / Maschinenbeschreibung
Gramatika: Zájmena
  Časování sloves v přítomném čase
  Základní číslovky
   
2. LEKCE Opravy / Reparaturen
Gramatika: Určování časových údajů, dnů, částí dne a data
  W-otázky
  Členy podstatných jmen a předložky
  Pokyny a rozkazy
   
3. LEKCE Návod k obsluze / Bedienungsanleitung
Gramatika: Zápor
  Jednoduché vedlejší a vztažné věty
  Neurčitý podnět „MAN“ a „ES“ a vazba „ES GIBT“
   
4. LEKCE Chybová hlášení / Fehlermeldungen
Gramatika: Zvratná zájmena
  (Ne)odlučitelné předpony
  Množné číslo podstatných jmen
   
5. LEKCE Bezpečnost práce / Arbeitsschutz
Gramatika: Způsobová slovesa
  Skloňování přídavných jmen
  Tázací zájmena „KTERÝ“ a „JAKÝ“
   
6. LEKCE Produktbeschreibung / Popis výrobku
Gramatika: Stupňování přídavných jmen a příslovcí a srovnávání
  Řadové číslovky
  Základní početní úkony, vyjádření míry, hmotnosti, množství a ceny
   
7. LEKCE Závady / Störungen
Gramatika: Minulý čas a příčestí minulé
  Budoucí čas
  Částice „ZU“
   
8. LEKCE Péče o zákazníky / Kundenbetreuung
Gramatika: Příčestí přítomné
  Základní zdvořilostní obraty
  Složeniny a rozvitý přívlastek
   
9. LEKCE Reklamace / Reklamationen
Gramatika: Slovesné vazby
  Zájmenná příslovce
  Infinitivní vazby UM-ZU, STATT-ZU, OHNE-ZU
   
10. LEKCE Výroba / Produktion
Gramatika: Trpný rod
  Pořádek slov ve větě
  Dvoučlenné spojky

 

Ukázky ke stažení:

Cvičebnice a) Zájmena – cvičení – ke stažení zde

Cvičebnice a) Zájmena – řešení – ke stažení zde

Slovník 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Užitečné fráze 1. lekce – ke stažení zde