21794
product-template-default,single,single-product,postid-21807,theme-stockholm,stockholm-core-1.2.1,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,select-theme-ver-6.8,ajax_fade,page_not_loaded, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_center,qode-single-product-thumbs-below,woocommerce-page-builder,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-24771
Click here to show popup

Němčina pro pečovatelské profese

3.990 

Click here to show popup

Němčina pro pečovatelské profese:

 

Kurz určený pro pečovatele/pečovatelky a další pracovníky/pracovnice ve zdravotnictví. Máte odborné zkušenosti, znalosti i praxi, máte co nabídnout a chcete svoji kvalifikaci ve zdravotnictví dále rozvíjet? Víte, že angličtinou dnes již nikoho nepřesvědčíte a že Vám znalost němčiny přinese značnou konkurenční výhodu, možnosti působit v zahraničí, finanční prospěch a vyšší sebevědomí? Všimli jste si, že poptávka po zdravotnickém personálu v Německu, Rakousku a Švýcarsku stále stoupá, bavilo by Vás pomáhat pacientům a klientům v zahraničí? Chcete získat základní až středně pokročilé znalosti němčiny využitelné ve zdravotnictví a pečovatelské praxi? Pak jste tu správně!

 

V každé z deseti lekcí tohoto online kurzu najdete potřebnou, srozumitelnou a zábavně vysvětlenou gramatiku doplněnou videonahrávkami, slovíčka, cvičení, řešení a doplňkový text, který postupně doplní probírané téma. Dále také užitečné fráze přímo z praxe. Naučíte se popisovat svoji činnost, zdravotní pomůcky i problémy, získáte slovní zásobu pro dorozumění se s pacienty i kolegy, budete umět zjistit příčiny zdravotních obtíží i popsat léčbu. Porozumíte základům zdravotnické dokumentace, budete schopni pacienty doprovázet a pomáhat jim tak, aby Vás práce naplňovala. Osvojíte si alespoň základní slovní zásobu z oboru péče a znalosti, které pak budete moct dále rozvíjet.

 

V každé z 10 lekcí kurzu naleznete:

 

  1. UČEBNICI a VIDEONAHRÁVKY

Učebnice každé lekce obsahuje 3 základní gramatické jevy a jejich podrobné vysvětlení s praktickými příklady z pečovatelské praxe, které jsem získala během posledních téměř dvaceti let praxe jako tlumočnice a asistentka při jednání a vyšetření v nemocnicích, překladatelka textů pro farmaceutické firmy. Dohromady spolu tedy probereme na 30 gramatických témat.  V téměř 30 videonahrávkách celého kurzu pak pak uslyšíte ověřené rady, které vycházejí z mé dlouholeté zkušenosti s výukou němčiny a češtiny v Rakousku. Poradím Vám, co se (ne)učit, co lze odvodit, co si zapamatovat, dám Vám tipy na to, jak si můžete vysvětlený gramatický jev co nejlépe a nejefektivněji procvičit tak, aby se němčina rychle stala Vaší novou každodenní zábavou i vysoce užitečnou vášní.

 

Lekce a gramatické jevy na sebe navazují jako stavebnice, ale každou lekci si můžete libovolně rozdělit do několika studijních úseků podle Vašich časových možností.

 

  1. CVIČEBNICI a SLOVNÍČEK

Obsahují slovíčka, se kterými se ve cvičeních setkáte. Cvičebnice obsahuje 3–6 cvičení ke každému ze tří probíraných gramatických jevů každé lekce. V deseti lekcích tedy získáte dohromady téměř  180 ukázkových vět a příkladů. Všechny příklady a věty jsou přímo z oboru zdravotnictví, můžete je tedy kdykoliv okamžitě využít. Ke každému cvičení jsou přiložena řešení, která Vám umožní si výsledky svého procvičování samostatně zkontrolovat. Slovníček obsahuje slovíčka, se kterými se v lekci setkáte, můžete si ho vytisknout.

 

  1. DOPLŇKOVÝ TEXT

Doplňkový text se vztahuje k tématu každé lekce, slouží k dalšímu rozšíření slovní zásoby, zahrnuje četbu, doplňování, testy i zábavu a vzorky textů z praxe. Můžete se samostatně rozhodnout, zda je využijete ihned po dokončení určité lekce nebo až jako celkové opakování poté, co kurz dokončíte.

 

  1. UŽITEČNÉ FRÁZE

Jsou mojí zvláštní zálibou, ba přímo sběratelskou vášní. Nasbírala jsem je při své tlumočnické a překladatelské praxi a upravila jsem je pro potřeby výuky studentkám a studentům přímo na míru.  V každé lekci naleznete minimálně jednu stranu užitečných frází ke každému tématu, které se můžete naučit a ihned použít.  Získáte tak rychle „základní munici“ pro většinu základních situací, které Vás ve Vašem oboru mohou potkat.

 

Postupně dosáhnete přesně té pozice, která Vám při jednáních s německy hovořícími protějšky skutečně náleží – pozice vysoce kvalifikovaných, tedy rovnoprávných a hrdých odborníků bez ohledu na to, jakým jazykem Vaši pacienti a klienti právě hovoří.

 

Přesvědčíte se o tom, že se německy dá nejen učit, ale i naučit! Rychle, efektivně, zábavně a tak, abyste své znalosti mohli okamžitě využít.

 

1. LEKCE Činnosti pečovatelů / Pflegetätigkeiten
Gramatika: Zájmena
  Časování sloves v přítomném čase
  Základní číslovky
   
2. LEKCE Příjem pacientů / Patientenaufnahme
Gramatika: Určování časových údajů, dnů, částí dne a data
  W-otázky
  Členy podstatných jmen a předložky
  Pokyny a rozkazy
   
3. LEKCE Pomůcky / Hilfsmittel
Gramatika: Zápor
  Jednoduché vedlejší a vztažné věty
  Neurčitý podnět „MAN“ a „ES“ a vazba „ES GIBT“
   
4. LEKCE Zdravotní problémy / Gesundheitliche Probleme
Gramatika: Zvratná zájmena
  (Ne)odlučitelné předpony
  Množné číslo podstatných jmen
   
5. LEKCE Příprava léků / Medikamente richten
Gramatika: Způsobová slovesa
  Skloňování přídavných jmen
  Tázací zájmena „KTERÝ“ a „JAKÝ“
   
6. LEKCE Příznaky a bolesti / Symptome und Schmerzen
Gramatika: Stupňování přídavných jmen a příslovcí a srovnávání
  Řadové číslovky
  Základní početní úkony, vyjádření míry, hmotnosti, množství a ceny
   
7. LEKCE Pády a nehody / Stürze und Unfälle
Gramatika: Minulý čas a příčestí minulé
  Budoucí čas
  Částice „ZU“
   
8. LEKCE Vyšetření / Untersuchungen
Gramatika: Příčestí přítomné
  Základní zdvořilostní obraty
  Složeniny a rozvitý přívlastek
   
9. LEKCE Komunikace s pacienty / Kommunikation mit Patienten
Gramatika: Slovesné vazby
  Zájmenná příslovce
  Infinitivní vazby UM-ZU, STATT-ZU, OHNE-ZU
   
10. LEKCE Dokumentace o péči / Pflegedokumentation
Gramatika: Trpný rod
  Pořádek slov ve větě
  Dvoučlenné spojky

 

Ukázky ke stažení:

Cvičebnice a) zájmena – cvičení – ke stažení zde

Cvičebnice a) zájmena – řešení – ke stažení zde

Slovník 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Užitečné fráze 1. lekce – ke stažení zde