21794
product-template-default,single,single-product,postid-21782,theme-stockholm,stockholm-core-1.2.1,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,select-theme-ver-6.8,ajax_fade,page_not_loaded, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_center,qode-single-product-thumbs-below,woocommerce-page-builder,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-24771
Click here to show popup

Němčina pro obchodní jednání a management

3.990 

Click here to show popup

Němčina pro obchodní jednání a management:

 

Kurz určený pro managery/managerky, obchodní zástupce/zástupkyně, ředitele/ředitelky a všechny, pro které je němčina každodenním průvodcem ve firemní praxi. Hovoří se na poradách německy? Máte obchodní partnery v jedné z německy hovořících zemí? Víte, že angličtinou dnes již nikoho nepřesvědčíte a že Vám znalost němčiny přinese značnou konkurenční výhodu? Potřebujete zvládnou emailovou či telefonickou komunikaci se zahraničními partnery na základní až středně pokročilé úrovni a rozumět německy psaným obchodním textům a smlouvám? Pak jste tu správně!

 

V každé z deseti lekcí tohoto online kurzu najdete potřebnou srozumitelnou a zábavně vysvětlenou gramatiku doplněnou videonahrávkami, slovíčka, cvičení, řešení a doplňkový text, který vždy souvisí přímo s probíraným tématem.  Dále také užitečné fráze přímo z praxe. Naučíte se představit sebe i firmu, kterou vedete nebo pro kterou pracujete, domlouvat si obchodní schůzky, vést smalltalk, získáte jistotu při poradách, diskuzích a jednáních. Ukáži Vám také co potřebujete ke správné prezentaci, zvládnete zápisy z porady. Pomohu Vám při realizacích zakázek, stížnostech a reklamacích a naučím Vás číst smlouvy.

 

V každé z 10 lekcí kurzu naleznete:

 

  1. UČEBNICI a VIDEONAHRÁVKY 

Učebnice každé lekce obsahuje 3 základní gramatické jevy a jejich podrobné vysvětlení s praktickými příklady z oboru managementu a obchodní praxe, které jsem získala během posledních téměř dvaceti let praxe jako tlumočnice obchodních jednání na všech úrovních, překladatelka smluv, textů z oblasti práva, marketingu i ekonomie. Dohromady spolu tedy postupně probereme 30 gramatických témat.  V téměř 30 videonahrávkách celého kurzu uslyšíte ověřené rady, které vycházejí z mé dlouholeté zkušenosti s výukou němčiny a češtiny v Rakousku. Poradím Vám, co se (ne)učit, co lze odvodit, co si zapamatovat, dám Vám tipy na to, jak si můžete vysvětlený gramatický jev co nejlépe a nejefektivněji procvičit tak, aby se němčina rychle stala Vaší novou každodenní zábavou i vysoce užitečnou vášní.

 

Lekce a gramatické jevy na sebe navazují jako stavebnice, ale každou lekci si můžete libovolně rozdělit do několika studijních úseků podle Vašich časových možností.

 

  1. CVIČEBNICI a SLOVNÍČEK 

Ve slovníčku jsou všechna slovíčka, se kterými se ve cvičeních sektáte. Cvičebnice obsahuje 3–6 cvičení ke každému ze tří probíraných gramatických jevů každé lekce. V deseti lekcích tedy získáte více téměř 180 ukázkových vět a příkladů.  Všechny příklady a věty jsou přímo z praxe obchodního jednání a managementu, můžete je tedy kdykoliv okamžitě využít. Ke každému cvičení jsou přiložena řešení, která Vám umožní si výsledky svého procvičování samostatně zkontrolovat. Slovníček obsahuje slovíčka, se kterými se v lekci setkáte, můžete si ho vytisknout.

 

  1. DOPLŇKOVÝ TEXT 

Doplňkový text se vztahuje k tématu každé lekce, slouží k dalšímu rozšíření slovní zásoby, zahrnuje četbu, doplňování, testy i zábavu a vzorky textů z praxe. Můžete se samostatně rozhodnout, zda je využijete ihned po dokončení určité lekce nebo až jako celkové opakování poté, co kurz dokončíte.

 

  1. UŽITEČNÉ FRÁZE 

Jsou mojí zvláštní zálibou, ba přímo sběratelskou vášní. Nasbírala jsem je při své tlumočnické a překladatelské praxi a upravila jsem je pro potřeby výuky studentech a studentů přímo na míru.  V každé lekci naleznete minimálně jednu stranu užitečných frází ke každému tématu, které se můžete naučit a ihned použít. Získáte tak rychle „základní munici“ pro většinu základních situací, které Vás ve Vašem oboru mohou potkat.

 

Postupně dosáhnete přesně té pozice, která Vám při jednáních s německy hovořícími protějšky skutečně náleží – pozice rovnoprávné(ho) a hrdé(ho) obchodní(ho) partnerky/partnera. Získáte hlas a bude Vás slyšet – bez ohledu na to, jakým jazykem se právě hovoří.

 

Přesvědčíte se o tom, že se německy dá nejen učit, ale i naučit. Rychle, efektivně, zábavně a tak, abyste své znalosti mohli okamžitě využít.

 

1. LEKCE Představení / Vorstellung
Gramatika: Zájmena
  Časování sloves v přítomném čase
  Základní číslovky
   
2. LEKCE Schůzka / Termin
Gramatika: Určování časových údajů, dnů, částí dne a data
  W-otázky
  Členy podstatných jmen a předložky
  Pokyny a rozkazy
   
3. LEKCE Úvodní rozhovor / Smalltalk
Gramatika: Zápor
  Jednoduché vedlejší a vztažné věty
  Neurčitý podnět „MAN“ a „ES“ a vazba „ES GIBT“
   
4. LEKCE Porada / Besprechung
Gramatika: Zvratná zájmena
  (Ne)odlučitelné předpony
  Množné číslo podstatných jmen
   
5. LEKCE Jednání / Verhandlung
Gramatika: Způsobová slovesa
  Skloňování přídavných jmen
  Tázací zájmena „KTERÝ“ a „JAKÝ“
   
6. LEKCE Prezentace / Präsentation
Gramatika: Stupňování přídavných jmen a příslovcí a srovnávání
  Řadové číslovky
  Základní početní úkony, vyjádření míry, hmotnosti, množství a ceny
   
7. LEKCE Zápis / Protokoll
Gramatika: Minulý čas a příčestí minulé
  Budoucí čas
  Částice „ZU“
   
8. LEKCE Realizace zakázky / Auftragsabwicklung
Gramatika: Příčestí přítomné
  Základní zdvořilostní obraty
  Složeniny a rozvitý přívlastek
   
9. LEKCE Stížnosti a reklamace / Beschwerden und Reklamationen
Gramatika: Slovesné vazby
  Zájmenná příslovce
  Infinitivní vazby UM-ZU, STATT-ZU, OHNE-ZU
   
10. LEKCE Smlouvy / Verträge
Gramatika: Trpný rod
  Pořádek slov ve větě
  Dvoučlenné spojky

 

Ukázky ke stažení:

Cvičebnice a) Zájmena – cvičení – ke stažení zde

Cvičebnice a) Zájmena – řešení – ke stažení zde

Slovník 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Učebnice 1. lekce – ke stažení zde

Užitečné fráze 1. lekce – ke stažení zde